Wykrawanie i zaciskanie

Urządzenia wspomagające procesy produkcyjne tj. dziurkarki, zaciskarki itp